မင်းကျော်သူ
(ဥက္ကဋ္ဌ)
ဝေယံဦး
(ဒုဥက္ကဋ္ဌ)
ဇီဇဝါအောင်နိုင်ဦး
(အတွင်းရေးမှူး)
ဝေယံမြင့်
(ဘဏ္ဏာရေးမှူး)
ဟန်ထက်အောင်
(ပွဲစီစဥ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး)
ရွှန်းလက်ရွှေရည်လင်း
(ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးမှူး)
ကျော်ညီညီသိန်း
(ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးမှူး)
သိင်္ဂါအောင်သန်း
(ပြင်ပဆက်ဆံရေး နှင့် မီဒီယာဒါရိုက်တာ)
ကောင်းဆက်ဇော်
(အနုပညာဒါရိုက်တာ)
သက်ထက်ကောင်း
(အတိုင်ပင်ခံ စောင့်ရှောက်ရေးမှူး)
ယဥ်ကျေးဝေ
(အတိုင်ပင်ခံ စောင့်ရှောက်ရေးမှူး)