အောင်ကျော်မင်း
(ဥက္ကဋ္ဌ)
ဒန်နီရယ်လ်လီ
(ဒုဥက္ကဋ္ဌ)
လဲ့ရည်နေဝင်း
(အတွင်းရေးမှူး)
ယွန်းရွှေလွှာကို
(ဘဏ္ဏာရေးမှူး)
ဂျိုဝယ်လ်ယောလှ
(ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးမှူး)
ထူးဝေယံ
(ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် ပြင်ပဆက်ဆံရေးမှူး)
ဇွဲမာန်အောင်
(အနုပညာနှင့် မီဒီယာဒါရိုက်တာ)